CEO’lar için Veriye Dayalı Yönetim Kültürü

NURAY GÖKMEN KAHVECİ | DİJİTAL PAZARLAMA YÖNETİCİSİ

Günümüzde çoğu şirket veriye odaklı iş süreçlerinden bahsetmekte; ancak verilerden elde ettikleri içgörüleri iş kararlarına uygulamakta yetersiz kalmaktadır. Buna ragmen, veriye dayalı teknolojik yetkinliklerin, firmalarını rakiplerinin önüne geçireceğinin farkında olan CEO’ların sayısı da giderek artmakta. Çoğunluğu da, dijitalleşme ve müşterileri ile etkilişimi artırarak mükemmelleşme yolunda yeni teknolojilere önemli yatırımlar yapmayı planlamaktalar.

Dünya çapında CEO bakış açısını ölçümleyen “2011 Global CEO Outlook” anketine göre;

  • CEO’ların %48’i önümüzdeki üç yıl içerisinde, sektörlerinde teknolojik yeniliklerden kaynaklı ciddi değişimler beklediğini ifade ediyor.
  • %38’I önümüzdeki üç sene içerisinde veri analiz çözümlerine ciddi yatırımlar yapmayı planlıyor.
  • %35’I dijitalleşme yolunda alt yapılarını geliştirmek için önemli bütçeler ayırdıklarını belirtiyor.
  • %59’u ise bu yatırımların işletmelerini ve işletme modellerini dönüştüreceğini düşünüyor.

Anlık Veriler ile Yönetim

Sürekliliği olan kesintisiz bir iyileştirme süreci oluşturamamak her firmanın en büyük sorunlarından biri. CEO’ların yalnızca %13’ü veriye dayalı yönetimin olmazsa olmazlarından biri olan gerçek zamanlı içgörü takibini gerçekleştirebilmek için üretim modellerini izleme ve yineleme yetkinliğine sahip olduklarını belirtiyor. Şirketlerin %89’u gerçek zamanlı içgörüler ile yönetim yapabilmek yetkinliklerinin kısıtlı olduğu ifade ediyor.

Tüm bu yetkinliklere sahip olmak üst yönetimin desteği olmadığı sürece bir anlam ifade etmeyecektir. Yöneticilerin %64’ü üst yönetimin, karar alırken içgörüye dayalı bir yaklaşım benimsediklerini ifade ediyor. Aksi durumda, ileri analitik teknolojilere yatırım yapmanın bir anlamı olmayacaktır.

Please follow and like us:

Bir Cevap Yazın