Robotik Proses Otomasyonuna Giriş

SİNEM BATMACA | TEST UZMANI

Robotik Proses Otomasyonu nedir?

Robotik Proses Otomasyonu (RPA) temelde, rutin ve tekrarlı prosesleri otomatize eden yazılım çözümleri olarak ifade edilebilir. Bu sayede, çalışanların zamanlarını ve eforlarını daha katma değerli ve karmaşık görevlere adamaları sağlanır. Proses otomasyonu yapılırken öncelikle, yüksek oranda manuel, sık tekrarlanan, kural tabanlı ve standart elektronik okunabilir girdileri olan prosesler hedef alınır.

Robotik Proses Otomasyonu kullanımını teşvik eden anahtar pazar faktörleri nelerdir?

Maliyeti azaltma, büyüme, dış kaynak pazarında doygunluk, müşteri beklentileri, yeni teknoloji, uyumluluk ve düzenlemeler, birçok organizasyonu mevcut operasyon modellerini yeniden değerlendirmeye zorlayan; iç ve dış paydaşlarına fonksiyonel ve işlevler arası süreçler sunmalarını sağlayan en önemli pazar faktörleridir.

Maliyetleri düşürmek ve müşteri deneyimini arttırmak şirketlerin her zaman en önemli hedefledikleri arasında olmuşlardır. Yüksek teknoloji geliştiren endüstriler gibi, hızla büyüyen endüstriler, çalışan sayısı artırmak yerine ölçeklendirmenin daha farklı ve akıllı yollarını aramaktadırlar. Bu nedenle; RPA, AI ve dijital çözümler gibi yeni teknolojiler pazar üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler.

Dış kaynak kullanımına olan doygunluğun artması ve bu alanda sürekli yeni düzenlemeler getirilmesi de RPA kullanımını tetikleyen faktörler arasındadır.

Robotik Proses Otomasyonunun işletmelere kazandıracağı faydalar nelerdir?

 • RPA, proses kalitesini arttırması, uyumluluk, güvenlik ve süreklilik özellikleri sayesinde süreçlerin geliştirilmesine olanak sağlar. Bu da çıktının ve genel verimliliğin artmasını sağlamaktadır.
 • Çalışan performansını arttırarak, verimlilik ve kalıcılık arttırılır.
 • Çalışanların rutin ve sıkıcı işlerden katma değeri yüksek işlere yönelerek iş tatminlerinin arttırılması sağlanır.
 • Süreçlerin tamamlanma süresinin kısaltılması; saatlerden dakikalara, dakikalardan saniyelere inmesi sağlanabilir; ölçeklenebilirlik arttırılmış olur.
 • İnsanlar tarafından yürütülen süreçler hataya eğilimlidir, robotik süreç otomasyonu ile hata oranlarında belirgin azalmalar sağlanmaktadır.
 • İnsandan kaynaklanan hatanın azaltılması, bilgilerin robota aktarılması ile personelin işten çıkması durumunda mağduriyetin yaşanmaması ve işgücü oranın yükselmesi ile proaktif risk yönetimi sağlanmaktadır.
 • Maliyetleri azaltması diğer önemli bir avantajdır: Bir RPA robotu 24/7/365 çalışabilir, RPA, herhangi bir büyük IT mimarisi değişikliği veya temel sistemler ile derin bir entegrasyon gerektirmediği için maliyetleri Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerine göre düşüktür; entegrasyon süreleri de görece çok daha kısadır.
 • Robotlar tarafından gerçekleştirilen tüm aktiviteler, her operasyonel gereksinime uyarlanabilecek görsel dashboardlar gibi özelleştirilmiş raporlama araçlarıyla kaydedilebilir ve yorumlanabilir.

Robotik Proses Otomasyonu ile  hangi proseslerin otomasyonu gerçekleştirilebilir?

 • Otomasyon için en iyi aday çözümler, son derece manuel olan ve tekrarlayan süreçlerdir.
 • Süreçteki adımlar bir örüntü izlemeden sık sık değişiyorsa, genellikle otomatikleştirilmesi önerilmez.
 • Standart okunabilir elektronik girişin olması, RPA uygunluğundaki bir diğer önemli kriterdir. Ancak, ABBYY FelexiCapture ve OCR teknolojileri ile görüntü taraması da yapılabilmektedir.
 • Sık gerçekleştirilen ve işlem hacminin yüksek olduğu prosesler otomatikleştirilirse en çok zaman ve emek kazancı sağlanacağı için bu proseslere öncelik verilmelidir.
 • Standart hale getirilmiş ve iyi dokümante edilmiş olgun ve istikrarlı süreçler, genellikle yeni senaryolar oluşturma, yeniden tasarım ve optimizasyon gerektirmediklerinden diğer süreçlere göre daha önceliklidir.
 • Periyodik olarak raporlama, veri girişi ve veri analizi süreçleri, toplu e-posta oluşturma, arşivleme, çıkarma süreçleri ve ERP ve diğer bilgi işlem yazılımı süreçleri otomasyonu gerçekleştirilebilecek ideal süreçlerdendir.

Her işletmede insan kaynakları hizmetleri, finans ve muhasebe, bilgi işlem hizmetleri, tedarik zinciri süreçleri robotik süreç otomasyonu araçları ile otomatikleştirilebilir.

 • İnsan Kaynakları (IK) Servisleri, rutin ve sık tekrarlanan son derece standartlaştırılmış prosesleri içerir. İşe alım, veri girişi, bordro, personel yönetimi gibi birçok IK prosesi otomatikleştirme için uygun süreçlerdendir.
 • Finans ve muhasebe birçok işletme tarafından kayda değer miktarda sürecin otomatikleştirildiği bir alandır. Nakit siparişi (Order to Cash), Satın alma-Ödeme süreci (Procurement to Pay), tedarikçi yönetimi (Vendor Management) gibi süreçlerin otomasyon için ideal aday süreçler olduğu kanıtlanmış ve maliyet tasarrufu, bu süreçlerden hata azaltma ve proseslerin daha hızlı tamamlanması  gibi önemli avantajlar elde edilmiştir.
 • Bilgi teknolojileri(BT) Servisleri, RPA’dan yararlanabilecek bir başka departmandır. Parola sıfırlama, hesabın kilidini açma ve diğer süreçler gibi tipik BT departmanı senaryoları kolayca otomatikleştirilebilir. Bu tip basit süreçleri otomatikleştirmek BT departmanı üyelerinin daha önemli ve karmaşık projelere odaklanmalarını sağlaması açısından avantajlıdır. Karmaşık durumlar için chatbot entegrasyonu ideal bir çözüm olabilir.
 • Tedarik zinciri süreçleri de tipik olarak rutin ve zaman alıcıdır. Envanter Yönetimi, Fatura ve Sözleşme Yönetimi veya İş Emri Yönetimi gibi aktiviteler RPA için otomasyonu gerçekleştirilecek ideal süreçlerdendir.

Bu prosesler elbette, RPA’nin uygulanabileceği pek çok alandan birkaç örneği temsil etmektedir, ancak RPA’yı benimsemek isteyen herhangi bir şirket için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.

Kaynaklar

 1. https://academy.uipath.com/learn/course/RPAAwarenessTraining
 2. Van der Aalst, Wil M. P.; Bichler, Martin; and Heinzl, Armin (2018) “Robotic Process Automation,” Business & Information Systems Engineering: Vol. 60: Iss. 4, 269-272.
  Available at: https://aisel.aisnet.org/bise/vol60/iss4/1
Please follow and like us: