UiPath ile Robotik Proses Otomasyonu

SİNEM BATMACA | TEST UZMANI

Bilgi sistemleri alanında “İşletmelerde hangi proseslerin otomatikleştirilmesi gerektiği ve bu proseslerin ne kadarının insanlar tarafından yapılması gerektiği” sorunu uzun zamandır üzerinde araştırma yapılan bir konudur. Yapay zeka, veri bilimindeki gelişmeler ve makine öğrenmesi algoritmalarındaki gelişmeler bu soruna yeni boyut kazandırmaktadır. Robotik Proses Otomasyonu (RPA) de bu gelişmelerden biridir.

RPA yatırımının geri dönüşünün (ROI) yüksek olduğu bir yazılım olarak görülmektedir. İşletmeler tarafından RPA sistemlerinin iş performansını arttırdığına tanık olunduğundan bu sistemlere olan talep giderek artmaktadır.

Bu nedenle son 3 yılda birçok yeni RPA sunucusu pazara girmiştir (Aalst ve diğerleri, 2018).

BluePrism, Automation Anywhere, UiPath pazarın liderleri olmak üzere, AutomationEdge, Kryon Systems gibi birçok RPA yazılımı sunucu firma bulunmaktadır (Aalst ve diğerleri, 2018; Le Clair 2017; Tornbohm 2017) .

Tablo: Pazar lideri RPA sunucularının karşılaştırması (Issac ve diğerleri, 2018; Morison,2019 baz alınmıştır)
RPA Platformlarının Google Trend PopülerliğiŞekil: RPA Platformlarının Google Trend Popülerliği

UiPath RPA sunucuları arasında en yaygın kullanılanlardandır ve NET framework’u ile geliştirilmiştir. Community Edition versiyonu ücretsiz olarak indirilebilir.

 • Kod yazılmadan kullanılabilir; kullanıcı odaklı bir arayüze sahiptir
 • .NET ve C# kodları entegre edilebilir
 • Kod yazımına odaklanmak yerine; iş akışının kurulması ve proses optimizasyonuna odaklanılır
 • Kullanıcılarını destekleyen kapsamlı bir topluluk forum siteleri vardır.

UiPath’in 3 ana ürünü: UiPath Studio, UiPat Robot ve UiPath Orchestrator’dır.

UiPath Studio, kullanıcıların otomasyon süreçlerini diyagramlarla görsel bir şekilde tasarlamalarını sağlayan gelişmiş bir araçtır.

UiPath Studio ile oluşturulan prosesler, UiPath Robot insan gözetimi olmadan çalışan robotlarla(unattended robots) veya insan gözetimi ile tetiklenen robotlarla(attended robots) otomatize edilir.

UiPath Studio

UiPath Studio giriş sayfası şekildeki gibidir. Proses Diziler(Sequence) yada Akış Şemaları(Flow Charts) olarak belirlenebilir.

 Proses sıralı bir akış ile ilerliyorsa “Sequence” seçeneği idealdir.

“Flowcharts”, proseste birden fazla dallanma ve koşul olması durumunda idealdir. Karmaşık iş akışı oluşturmaya yardımcı olur.

UiPath Aktiviteleri

UiPATH, 300’ün üzerinde aktiviteye sahiptir. Mevcut paketlere ek olarak “Packages” bölümünden Excel, Mail, PDF ile ilgili paketler de yüklenebilir.

UiPath Çalışma Alanı (WorkSpace)

Diziler(Sequences) ve akış şemaları (Flow charts) Çalışma alanında(WorkSpace) oluşturulur. Değişkenler bölmesi (Variables Pane) yada Özellikler bölmesi (Properties Pane) kullanılarak değişken oluşturulabilir ve değerler kaydedilebilir.

“Properties Pane” Paneli

Özellikler bölmesinde (Properties Pane), iş akışındaki değişkenlere değerler atanabilir. Ctrl+K tuşuna basılarak kısa yoldan değişken oluşturma sağlanabilir. 

Recording ve Playback Özelliği

UiPath, Recording (Kayıt) ve Playback (Oynatma) özelliğine sahiptir. Bu özellik, insanlar tarafından kaydedilen prosesleri bir dizi haline getirir ve otomatize eder. UIPath’de 4 tip kayıt vardır:

 • Basit Kayıt (Basic Recording)
 • Masaüstü Kaydı (Desktop Recording)
 • Web kaydı (Web Recording)
 • Citrix Kaydı (Citrix Recording)

“Screen Scraping” and “Data Scraping” Prosesleri

“Scraping” işlemi ile, bir web sayfasından veya bir uygulamadan veriler çekilir. “Screen Scraping” uygulamalardan veya web sayfalarından verileri çekmek için kullanılır. “Data Scraping” herhangi bir yapılandırılmış tablo içinden tekrarlı verileri çekme işlemidir. “Data Scraping Wizard” veri çekme işleminde yardımcı olur.

UI Explorer

UI Explorer, kullanıcı arayüzü bileşenleri ve özellik seçicileri (attribute selector) hakkında ayrıntılı bilgi içerir.

 Run, Debug ve Breakpoints Kavramları

“Run” butonu ile robot ve UiPath ortamı çalıştırılır.

“Debug” butonu ile iş akışı adım adım analiz edilir.

“Break Point”  Debug işlemini belli adımlarda durdurmak için kullanılır.

“Slow Step” iş akışının yavaşça yürütülmesini sağlar.

Örnek Sequence

Örnek Sequence (dizi) Tarayıcıyı açıp “google.com”a girip, hava durumunu sorgulayıp, hava durumu verisini çekmeyi sağlar.

 

Örnek Flowchart

Örnekteki akış şeması, Tarayıcıyı açıp “google.com”a girip, hava durumunu sorgulayıp, hava durumu verisini çekip, ilgili tabı kapatır.

Kaynaklar

 1. van der Aalst, Wil M. P.; Bichler, Martin; and Heinzl, Armin (2018) “Robotic Process Automation,” Business & Information Systems Engineering: Vol. 60: Iss. 4, 269-272. 
  Available at: https://aisel.aisnet.org/bise/vol60/iss4/12
 2. Sriram (2018), ” Robotic Process Automation (RPA) with UiPATH”, available at:

https://medium.com/@Sriram23/robotic-process-automation-rpa-with-uipath-2c7dec4d1468

 1. Issac R., Muni R., Desai K. (2018), “Delineated Analysis of Robotic Process Automation Tools.”, 2018 Second International Conference  on  Advances  in  Electronics Computers  and  Communications  (ICAECC)
 2. Morrison, M. (2019), “Risk Management in Automation of the Accounting Process”, In: Linsley P., Shrives P., Wieczorek-Kosmala M. (eds) Multiple Perspectives in Risk and Risk Management, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham
Please follow and like us: